top of page
HOTEL ESTANYS BLAUS ***
973 62 31 78
http://www.llacscardos.com/

info@llacscardos.com

HOTEL LLAC DE CARDÓS *
973 62 31 78
http://www.hotelllacsdecardos.com/

info@llacscardos.com

LA PERXADA DEL TICÓ
973 62 31 81 - 678 87 63 59 (Maria)

http://laperxadadetico.com/

perxadadetico@gmail.com

CAMPING BORDES DE GRAUS
973 62 32 46 

bordesdegraus.com

info@bordesdegraus.com

CAMPING I CASA SERRA - TAVASCAN
687 381 749 

campingserra.com

casaserra@yahoo.es

CASA RABASSÓ - LLERET
678 60 93 16 

casarabasso.com

casarabasso@hotmail.com

HOTEL MARXANT - TAVASCAN
973 62 31 51
hotelmarxant.com
info@hotelmarxant.com
CAMPING LA BORDA DEL PUBILL - RIBERA DE CARDÓS
 973 62 30 88 / 28 
campinglabordadelpubill.com
info@campinglabordadelpubill.com 
CASA MORA - ARRÒS DE CARDÓS
658 550 061 // 973 62 32 22 

www.casamora.cat

casamoraarros@hotmail.com

HORT DEL METGE - LLADRÓS
 650 40 82 65 – 606 30 17 84 

hortdelmetge.com

lladros@hortdelmetge.com 

REFUGI D'ESTAON - ESTAON
638 02 58 17 – 649 30 26 01 

refugiestaon.com

refugiestaon@gmail.com

PENSION SAMARRA - AINET
973 62 30 30 

pensiosamarra.com

info@pensiosamarra.com

bottom of page